[give_form id="1392"]

Pravila privatnosti

Politika privatnosti i politika kolačića

Datum donošenja: 29.10.2021

 

Hrvatski akademski sportski savez (u daljnjem tekstu: HASS), tijekom pružanja usluga putem Sustava Unisport i mrežnih stranica UniSport ili drugih oblika komunikacije, može prikupljati osobne podatke o Vama i o Vašem korištenju naših usluga. HASS se vodi načelima transparentnosti prikupljanja i obrade osobnih podataka te se pridržava relevantnih propisa. Politikom privatnosti određuje se koje podatke HASS prikuplja, način njihova korištenja te slučajevi u kojima je HASS ovlašten odati osobne podatke ili ih prenijeti drugima.

U slučaju upita ili primjedbi na ovu Politiku ili HASS-ovom pristupu zaštite privatnosti, Službenik za zaštitu podataka HASS-a dostupan je na adresi elektroničke pošte ivana.anicic@unisport.hr. Na sve upite, HASS će odgovoriti što žurnije može.

 

 1. OPSEG POLITIKE I SUGLASNOST NA PRIKUPLJANJE I OBRADU

Ova Politika određuje način prikupljanja i obrade podataka u svezi sa uslugama koje pruža HASS. Unutar ove Politiku, HASS ima propisanu Politiku kolačića (HTTP Cookies) koja se nalazi u sklopu glave „Politika kolačića“. Odredbe navedene Politike sastavljene su u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

HASS može omogućiti trećima da koriste logotipove, oznake ili dizajne HASS-a za potrebe njihovih mrežnih stranica, događaja i digitalnih sadržaja. HASS poduzima sve unutar svojih mogućnost da se takvi treći korisnici ispravno i jasno predstave te da se pridržavaju propisa o zaštiti privatnosti. Usprkos tome, korištenje takvih servisa trećih osoba podložno je njihovoj politici privatnosti.

Korištenjem Sustava Unisport i usluga koje pruža HASS dajete suglasnost na prikupljanje i obradu podataka sukladno ovoj Politici privatnosti.

 

 1. OSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Vrste osobnih podataka koje prikuplja HASS uvelike ovise o usluzi koju koristite. Primjerice, prijava na newsletter iziskuje ime i adresu elektroničke pošte, dok bi sudjelovanje na događajima unutar sustava Unisport iziskivalo dodatne podatke poput kontakt informacija. Općenito, prikupljeni osobni podaci potpadaju u dvije kategorije:

 1. Osobni podaci prikupljeni unošenjem od strane korisnika

Osobni podaci ove kategorije uključuju podatke koji Vas identificiraju kao pojedinca i omogućuju HASS-u da stupi u kontakt s Vama. Podaci u ovoj kategoriji mogu uključivati: ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta, broj telefona, adresu elektroničke pošte, datum rođenja, demografske podatke, postavke računa, podatke neophodne za plaćanje, fotografije i video. U ovu kategoriju također su uključeni i podaci koje HASS nije zatražio ali su dobrovoljno dani, poput podataka danih tijekom razgovora sa djelatnicima ili predstavnicima HASS-a, komentarima ili drugim doprinosima u Sustavu Unisport.

 1. Osobni podaci prikupljeni strojnim putem prilikom korištenja Sustava Unisport

Podaci o korištenju Sustava Unisport i ostalih HASS-ovih usluga prikupljaju se automatski strojnim putem. Ti podaci bilježe podatke o korištenju tih usluga, odnosu prema reklamnim sadržajima, elektroničkim porukama HASS-a te o uređaju koji koristite i Vašoj internetskoj vezi. Navedeni podaci prikupljaju se na dva načina:

 1. Podaci sustava: Prilikom korištenja sustava Unisport, određeni podaci bilježe se u datoteke sustava poput IP adrese – adrese internetskog protokola, jedinstvenog identifikacijskog koda, operativnog sustava, lokacije računala, tipa internetskog preglednika, posjećenih stranica, podataka o kolačićima i poveznicama koje su Vas dovele do određene stranice.
 2. Kolačići: Istovremeno sa podacima sustava, moguće je korištenje dodatnih načina prikupljanja podataka poput oznaka na mrežnim stranicama i, osobito, kolačića (HTTP Cookies). Kolačići su sitne datoteke koje su preuzimaju putem preglednika i koji omogućuju da Sustav Unisport prepozna Vaš uređaj, da prati Vaše korištenje Sustava Unisport te Vašem odnosu prema uslugama koje koristite, reklamnim sadržajima te elektroničkim porukama HASS-a. Putem kolačića ne prikupljaju se podaci koji bi mogli dovesti do identifikacije korisnika i HASS nema namjeru prikupljanja ili čuvanja osobnih identifikacijskih podataka prikupljenih ovim putem. Za detalje o navedenom, upućujemo Vas na glavu „Politika kolačića“ te Vas molimo da razmotrite istu.

 

 1. Osobni podaci prikupljeni putem društvenih mreža i trećih osoba

 

Prilikom sudjelovanja u ili primitka usluga putem društvenih mreža ili posredstvom trećih osoba, primjerice sudjelovanja u natjecanju, HASS može prikupiti osobne podatke izravno ili posredstvom društvene mreže ili trećih osoba. Podaci prikupljeni ovim putem mogu uključivati podatke poput imena, identifikacijske fotografije, spola, adrese elektroničke pošte i datuma rođenja. Podaci pribavljeni od trećih osoba podložni su politici privatnosti trećih osoba.

 

 1. Osobni podaci prikupljeni putem tvrtki za prikupljanje i obradu podataka

 

HASS pridržava pravo prikupljati podatke putem trećih osoba – tvrtki specijaliziranih za prikupljanje i obradu podataka – u cilju prikupljanja podataka o korisnicima radi poboljšanja Sustava Unisport. Za te potrebe, HASS može prikupljati anonimizirane podatke o korištenju drugih mrežnih stranica radi utvrđivanja interesa i objedinjavanja korisnika u skupine. Podaci prikupljeni na taj način se ne koriste radi identifikacije pojedinaca i HASS ih neće objedinjavati sa osobnim identifikacijskim podacima koje HASS posjeduje. Ovaj način prikupljanja informacija obrađen je odredbama glave „Politika kolačića“ te Vas molimo da razmotrite istu.

 

 1. KORIŠTENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU

HASS će Vaše podatke koristiti za sljedeće ciljeve:

 1. Da bi poboljšao i prilagodio i pružio usluge Sustava Unisport prema interesima korisnika; te
 2. Za legitimne interese HASS-a.

Precizirano, osobni podaci koriste se za:

 1. Ispunjavanje zahtjeva za uslugama ili informacijama traženima od korisnika;
 2. Upravljanje natjecanjima i natječajima, uključujući i objavu imena sudionika i pobjednika gdje je to prikladno;
 3. Odgovaranje na upite i primjedbe korisnika;
 4. Kontaktiranje korisnika u svezi sa doprinosima u Sustav Unisport;
 5. Analizu usluga u cilju njihova poboljšanja;
 6. Personalizaciju prezentacije sadržaja korisnicima;
 7. Predstavljanje reklamnog materijala sukladno interesima korisnika iskazanim ponašanjem u Sustavu Unisport ili na drugim stranicama, uz mogućnost uskrate suglasnosti za ovo korištenje sukladno odredbama ove Politike;
 8. Sprječavanje prevare ili drugih protuzakonitih aktivnosti, uključujući i kršenje prava intelektualnog vlasništva;
 9. Sprječavanje sudjelovanja korisnika koji zloupotrebljavaju Sustav Unisport, zlostavljaju druge korisnike ili općenito radi zaštite sigurnosti korisnika Sustava Unisport;
 10. Provođenje Općih uvjeta korištenja Sustava Unisport;
 11. Slanje obavijesti ili drugih informacija, uključujući i newsletter-e, povezane sa HASS-ovim aktivnostima, odnosno aktivnostima sponzora i partnera, a sukladno postavkama o obavještavanju koje korisnik postavi u vlastitom profilu; te
 12. Upravljanja popisom adresa s kojih je slana neželjena elektronička pošta.

Prije korištenja osobnih podataka za bilo koju drugu svrhu, HASS je obvezan prethodno obavijestiti korisnike te im pružiti mogućnost uskrate suglasnosti za korištenje osobnih podataka za bilo koju svrhu osim onih popisanih iznad.

 1. Svrhe korištenja osobnih podataka

Sukladno propisima o zaštiti osobnih podatka, HASS izlaže pravne osnove za obradu osobnih podataka.

U tablici sadržanoj u ovoj glavi opisani su svrhe prikupljanja osobnih podataka, vrste osobnih podataka koji se prikupljaju  te pravna osnova za njihovo prikupljanje. Osim navedenih kategorija, navedeni su i legitimni interesi HASS gdje god je to prikladno.

HASS može obrađivati podatke na temelju više pravnih osnova istovremeno, ovisno o namjeni njihove obrade.

Svrha prikupljanja

Vrsta podataka

Pravna osnova za obradu uključujući razlog za legitimni interes

Ispunjenje zahtjeva i narudžbi uključujući:

a) Izvršavanje plaćanja, doprinosa i naknada;

b) Izvršavanje povrata uplaćenih sredstava

Identifikacijski podaci; kontakt podaci; financijski podaci; transakcijski podaci; marketinški i komunikacijski podaci

Sklapanje i izvršenje ugovornog odnosa; Neophodni legitimni interes (naplata potraživanja)

Upravljanje međusobnim odnosima, uključujući:

a) Davanje obavijesti o izmjenama uvjeta korištenja ili politike privatnosti

b) Traženje povratnog mišljenja, uključujući putem ankete

Identifikacijski podaci; kontakt podaci; podaci o profilu; marketinški i komunikacijski podaci

Sklapanje i izvršenje ugovornog odnosa

Izvršenje zakonskih obveza

Neophodni legitimni interes (čuvanje arhiva i dokumentarnog gradiva, praćenje korištenja Sustava Unisport)

Omogućavanje sudjelovanja u natjecanjima ili ispunjavanja anketa ili upitnika

Identifikacijski podaci; kontakt podaci; podaci o profilu; podaci o korištenju Sustava Unisport; marketinški i komunikacijski podaci

Sklapanje i izvršenje ugovornog odnosa Legitimni interes (praćenje korištenja Sustava Unisport; razvoj i poboljšavanje Sustava Unisport)

Administracija i zaštita Sustava Unisport i njegovih mrežnih stranica, uključujući: podatke o greškama, analize podataka, testiranje, održavanje sustava, tehnička podrška i čuvanje podataka

Identifikacijski podaci; kontakt podaci; tehnički podaci

Sklapanje i izvršenje ugovornog odnosa Neophodni legitimni interes (upravljanje Sustavom Unisport; nabava administrativnih i IT usluga; mrežna sigurnost; sprječavanje prevare; potreba redovne djelatnosti HASS-a)

Činjenje dostupnim sadržaja u Sustavu Unisport, uključujući reklamnih usluga, s ciljem praćenja učinkovitosti i preglednosti sadržaja

Identifikacijski podaci; kontakt podaci; podaci o profilu; podaci o korištenju Sustava Unisport; marketinški i komunikacijski podaci; tehnički podaci

Legitimni interes (praćenje načina korištenja Sustava Unisport, razvoj i unapređenje Sustava Unisport, oblikovanje strategije i programa)

Korištenje analitičkih podataka radi poboljšanja Sustava Unisport, sadržaja Sustava Unisport te unapređenja iskustva korištenja Sustava Unisport

Tehnički podaci; podaci o korištenju Sustava Unisport

Legitimni interes (definiranje korisnika, ažuriranje Sustava Unisport, oblikovanje strategije i programa)

Davanje prijedloga i preporuka korisnicima o uslugama ili aspektima Sustava Unisport koji su od interesa za njih

Identifikacijski podaci; kontakt podaci; tehnički podaci; podaci o korištenju Sustava Unisport; podaci o profilu

Legitimni interes (unapređenje Sustava Unisport)

 

 1. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA
 2. Prijenos osobnih podataka vršiteljima usluga za HASS

Treće osobe vrše određene usluge za HASS, primjerice web hosting, slanje newslettera, izvršavanje zahtjeva ili provođenje naplata. Prijenos osobnih podataka u takvim slučajevima ograničen je isključivo na podatke neophodne trećim osobama za izvršenje usluga. Pružatelji usluga obvezani su pridržavati se uputa HASS-a i nisu ovlašteni koristiti osobne podatke dobivene od HASS-a za vlastite potrebe.

 1. Prijenos osobnih podataka putem trećih osoba čiji je sadržaj ugrađen u Sustav Unisport

Sustav Unisport može sadržavati sadržaj ili funkcionalnosti koje pružaju treće osobe, osobito poveznice za društvene mreže, učitavanje slika ili videa ili dijeljenje sadržaja. Korištenjem takvih sadržaja ili funkcionalnosti, korisnici mogu omogućiti trećim osobama prikupljanje osobnih podataka o korisnicima i njihovom korištenju tih sadržaja ili funkcionalnosti. Ukoliko takve mogućnosti budu unesene u Sustav Unisport, prijenos podataka biti će podložan odredbama ove Politike Privatnosti, postavkama računa korisnika i postavkama pružatelja mrežnih usluga. Treće osobe mogu pratiti korisnike putem kolačića i bez izravne interakcije sa njihovim sadržajem ili funkcionalnostima. Takvo praćenje moguće je spriječiti odjavom iz sustava trećih osoba prije početka korištenja Sustava Unisport.

 

 1. Prijenos osobnih podataka trećima

U pravilu, HASS može prenositi osobne podatke trećima isključivo uz suglasnost korisnika. Primjerice, u slučaju da korisnik unese u Sustav Unisport podatke putem društvenih mreža. HASS pridržava pravo vršiti prijenos osobnih podataka sukladno zakonskim obvezama, osobito policiji, pružateljima mrežnih usluga i organizacijama za zaštitu prava, i to isključivo u slučajevima kada je to propisano zakonom ili drugim propisima. Primjerice, u slučaju da korisnik unese sadržaj u Sustav Unisport iz kojeg je razumno zaključiti da je došlo do kršenja zakona, HASS može prijaviti sadržaj te podatke o korisniku trećim osobama ovlaštenim za postupanje u konkretnom slučaju.

 

 1. Pravno sljedništvo i prijenos imovine HASS-a

U slučaju prestanka postojanja HASS-a ili prijenosa imovine HASS-a, osobito Sustava Unisport, prikupljeni osobni podaci mogu biti preneseni na novog nositelja prava radi osiguranja kontinuiteta pružanja usluga putem Sustava Unisport. U slučaju takvog događaja, HASS će pokušati obavijestiti korisnike o svim okolnostima prijenosa.

 

 1. MJESTO ČUVANJA I KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno ovoj Politici privatnosti, HASS može vršiti prijenos podataka unutar vlastite organizacije te sa povezanim trećim osobama. Treće osobe, kao i HASS, mogu koristiti opremu za čuvanje podataka koja se nalazi u drugim državama, odnosno državama koje nisu one u kojima su prikupljeni osobni podaci. U slučajevima kada se takav prijenos vrši, HASS će poduzeti korake da osigura da preneseni osobni podaci uživaju istu razinu zaštite.

HASS ima sjedište i djeluje u Republici Hrvatskoj. Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka provodi se, gdjegod je to moguće, unutar Republike Hrvatske i Europske unije, no nije isključena mogućnost da se prijenos vrši u države koje nisu članice Europske ekonomske zone.

Obrada osobnih podataka izvan Europske ekonomske zone podrazumijeva prijenos podataka u države koje nisu članice Europske ekonomske zone te su treće osobe koje osobne podatke obrađuju u tim državama obvezane propisima tih država.

U slučaju da HASS vrši prijenos podataka izvan Europske ekonomske zone, HASS će poduzeti sve moguće mjere za osiguranje podjednake razine zaštite osobnih podataka, i to provođenjem barem jedne od sljedećih aktivnosti:

 1. Osiguranjem da će se prijenos vršiti isključivo u treće države za koje je utvrđena podjednaka razina zaštite osobnih podataka prema mišljenju Europske komisije;
 2. Prilikom ugovaranja prijenosa i obrade podataka od treći osoba u trećim državama, korištenjem predložaka ugovora Europske komisije kojim se osigurava podjednaka razina zaštite osobnih podataka kao u Europi.

U slučaju prijenosa osobnih podataka izvan područja Europske ekonomske zone, HASS će obavijestiti korisnike na odgovarajući način.

 1. TRAJANJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

HASS će čuvati osobne podatke u svojim sustavima dok god postoji potreba za pružanje usluga putem Sustava Unisport ili drugih sustava, sukladno ugovornoj obvezi. Ukoliko korisnik doprinese Sustavu Unisport, takav uneseni sadržaj biti će čuvan dok kod je potrebno radi ispunjenja svrhe zbog koje je unesen. Nakon isteka vremena čuvanja, osobni podaci biti će nepovratno izbrisani ili anonimizirani za potrebe analitike.

 1.  KORIŠTENJE SUSTAVA UNISPORT OD STRANE MALOLJETNIKA

 HASS, osim u slučajevima izričito propisanim ovom Politikom, ne prikuplja ili čuva osobne podatke maloljetnika mlađih od 13 godina. HASS traži da maloljetnici od 12 ili manje godina ne daju vlastite osobne podatke ili osobne podatke drugih. Mlađi maloljetnici moraju ishoditi odobrenje svojih roditelja ili skrbnika prije pristupanja Sustavu Unisport.

U slučaju da roditelj ili skrbnik dozna za slučaj da je maloljetnik unio osobne podatke u Sustav Unisport bez suglasnosti roditelja ili skrbnika, mogu kontaktirati HASS i obavijestiti o takvom unošenju. HASS će tako unesene podatke ukloniti iz sustava i trajno izbrisati čim to uzmogne.

 1. Maloljetnici između 13 i 16 godina starosti

Ovisno o pojedinačnoj usluzi, HASS može tražiti dodatnu suglasnost roditelja ili skrbnika za korisnike između 13 i 16 godina starosti. Predviđene reklamne ili sponzorske elemente Sustava Unisport HASS predstavlja isključivo starijim maloljetnicima, odnosno korisnicima starijim od 16 godine, i punoljetnicima.

HASS može, ukoliko to smatra potrebnim, poduzeti provjere radi utvrđenja istinitosti podataka o starosti unesenih u Sustav Unisport.

 1. SIGURNOST PODATAKA

HASS je poduzeo odgovarajuće organizacijske i tehnološke mjere za sigurnost podataka te za sprječavanje njihovog gubitka, zlouporabe, nedopuštenog pristupa, izmjene, uništenja ili objave osobnih podataka. HASS također poduzima sve razumne mjere da bi osigurao da ostali partneri i pružatelji usluga unutar Sustava Unisport poduzimaju iste mjere. Imajući u vidu okolnosti i prirodu računalnih sustava, HASS ne može garantirati potpunu sigurnost zbog postojećih rizika prijenosa podataka putem interneta. Postoji mogućnost da treće strane protuzakonito presretnu prijenose podataka.

Ukoliko korisnik smatra da su osobni podaci povjereni HASS-u kompromitirati, uključujući slučajeve pristupa korisničkom računu od strane trećih osoba, korisnik je obvezan bez odgađanja kontaktirati HASS.

 1. POLITIKA KOLAČIĆA

Tijekom korištenja Sustava Unisport ili povezanih aplikacija, HASS može prikupljati osobne podatke koristeći kolačiće ili slične tehnologije. HASS može podatke prikupljati i putem adrese elektroničke pošte korisnika. Iako Politika kolačića obuhvaća široki raspon tehnologija, za potrebe ove Politike privatnosti, termin kolačić koristi se kao zajednički pojam.

Kolačići su male datoteke preuzete od strane računala ili mobilnog uređaja korisnika prilikom posjete mrežnim stranicama. Prilikom svake naknade posjete, internetski preglednik korisnika šalje preuzete datoteke mrežnoj stranici radi identifikacije korisnika. Na taj način, mrežna stranica ili sadržaji koji se prikazuju na stranici mogu se prilagoditi pojedinom korisniku.

Osim kolačića Sustav Unisport može koristiti i sljedeće tehnologije:

 1. Pixeli za praćenje: Mrežne stranice, aplikacije ili poruke elektroničke pošte mogu sadržavati male, nevidljive slike koje služe za praćenje: kada je određeni dio mrežne stranice, aplikacije ili poruke elektroničke pošte pregledan; te pratiti uspješnost sadržaja ili kampanje, potvrđujući korištenje poveznica sadržanih unutar sadržaja ili kampanje.
 2. Flash kolačići: U slučaju da određen video sadržaj koristi program Flash Player. Program Flash Player koristi specifičnu vrstu Flash kolačića za pamćenje postavki programa.
 3. Integrirano praćenje poveznica: Poveznice na druge mrežne stranice mogu uključivati sustav praćenja koji bilježi kada je poveznica korištena. Tim sustavom prati se uspješnost Sustava Unisport te učestalost korištenja određenih sadržaja.
 4. Identifikatori uređaja: Identifikatori uređaja koriste se za istu svrhu kao kolačići u slučaju mobilnih uređaja. Identifikator uređaja je jedinstveni broj uređaja kojim se uređaj identificira.

Kolačići se koriste za poboljšanje i pojednostavljenje iskustva korištenja mrežnih stranica, aplikacija i elektroničke pošte.

Sustav Unisport koristi sljedeće kategorije kolačića:

 1. Neophodni kolačići

Unutar ove kategorije se nalaze oni kolačići koju su neophodni za funkcioniranje Sustava Unisport. Ova kategorija, primjerice, uključuje podatke o korisničkom računu, bez kojih bi se korisnik morao prijavljivati iznova na svaku pojedinu mrežnu stranicu Sustava Unisport.

 1. Funkcionalni kolačići

Ova kategorija kolačića služi za pamćenje izbora i postavki korisnika. Ova kategorija, primjerice, uključuje podatke o: lokaciji korisnika koja se koristi radi prikazivanja geografski relevantnih sadržaja; ispunjavanju anketa radi izbjegavanja dvostrukog traženja ispunjavanja; te prikazivanja relevantnog sadržaja u Sustavu Unisport prema aktivnosti korisnika.

 1. Analitički kolačići

Ova kategorija kolačića prikuplja podatke o korištenju mrežnih stranica, poveznica, dijelova aplikacija i učestalosti njihovog korištenja, ponajprije u cilju ažuriranja i održavanja sadržaja u Sustavu Unisport. Analitičkim kolačićima prati se i način korištenja Sustava Unisport od strane korisnika te se dobivene podatke može upotrijebiti za pojednostavljenja ili poboljšanja u navigaciji kroz sustav. Podaci dobiveni putem analitičkih kolačića mogu se povezivati sa podacima dobivenima od strane korisnika, poput korisničkih računa.

 1. Kolačići za praćenje

Određeni sadržaji unutar Sustava Unisport mogu se prilagođavati željama, navikama ili ponašanju korisnika, podaci o kojima su zasnovani na mrežnoj aktivnosti korisnika prikupljenoj pomoću kolačića za praćenje.

Kolačići ove vrste vezani su uz Internet preglednik u cilju praćenja mrežnih stranica koje korisnik posjećuje. U slučaju da su mrežne stranice povezane u zajedničku mrežu, tako dobiveni podaci mogu se koristiti radi prilagodbe sadržaja prikazanog u Sustavu Unisport.

Ova vrsta kolačića koristi se i za:

  • Utvrđivanje broja korisnika koji su imali izravni doticaj sa objavom ili sadržajem, bilo stavljanjem kursora miša nad objavu ili sadržaj ili odabir objave ili sadržaja, kao i broj objava ili sadržaja koji je korisnik pregledao i koliko su doticaja imali sa objavama ili sadržajima; te
  • U slučaju povezivanja sa partnerima ili sponzorima, kretanje korisnika u Sustavu Unisport i sustavu partnera ili sponzora, a u cilju utvrđivanja učinkovitosti objava partnera ili sponzora.

Postavke kolačića uređuju se prilikom otvaranja Sustava Unisport po prvi put te povremeno nakon toga.

U slučaju promjena postavki kolačića dio ili cjelina Sustava Unisport može prestati biti funkcionalna za korisnike koji su uskratili suglasnost za korištenje kolačića.

 1. PRAVA KORISNIKA
 2. Temeljna prava

Svi korisnici imaju sljedeća prava:

 1. Zatražiti pristup vlastitim osobnim podacima. Ovim putem korisnici imaju pravo primiti kopiju osobnih podataka koje je HASS prikupio u cilju provjere zakonitosti postupanja s osobnim podacima. Zahtjev za pristup vlastitim osobnim podacima može se podnijeti službeniku za zaštitu podataka HASS-a.

HASS je obvezan tražiti potvrdu ili dokaz o identitetu osobe koja traži pristup vlastitim osobnim podacima. HASS neće tražiti naknadu za ostvarenje pristupa vlastitim osobnim podacima ili ispunjavanju bilo kojeg prava propisanog u ovoj glavi. HASS pridržava pravo naplatiti troškove ispunjavanja zahtjeva ukoliko su zahtjevi neutemeljeni, opetovani ili na drugi način neprimjereni. HASS pridržava pravo za takve slučajeve, umjesto naplate troškove, odbiti ispunjavanje takvih zahtjeva.

HASS će ispuniti zahtjev za pristup vlastitim osobnim podacima u razumnom roku.

 1. Zahtijevati ispravak osobnih podataka. U slučaju da osobni podaci koje je HASS prikupio sadrže pogrešne ili netočne podatke, isti mogu biti ispravljeni, no HASS može tražiti potvrdu ili provjeru novih podataka.
 2. Zahtijevati brisanje osobnih podataka. Svaki korisnik ima pravo tražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka ako ne postoji razlog za njihovu daljnju obradu ili korištenje. Svaki korisnik također ima pravo tražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka prilikom pozivanja na pravo prigovora na obradu obrađeno u ovoj glavi te u slučajevima kada HASS protivno propisima obrađuje osobne podatke ili propisi zahtijevaju brisanje ili uklanjanje podataka. Ukoliko postoji valjani i zakonom osnovani razlog za odbijanje zahtjeva za brisanjem osobnih podataka, HASS će obavijestiti korisnika o toj činjenici.

U slučaju podnošenja zahtjeva za brisanjem osobnih podataka, korisnici se mogu obratiti službeniku za zaštitu podataka HASS-a. HASS će na sve takve zahtjeve odgovoriti u razumnom roku.

U određenim slučajevima, HASS može biti obvezan propisima i/ili legitimnim interesima na čuvanje određenih osobnih podataka.

 1. Podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka. U slučajevima kada se HASS vodi vlastitim legitimnim interesom, ili legitimnim interesom treće strane, a ukoliko korisnik smatra da se u određenim uvjetima krše njihova temeljna prava i slobode, korisnik ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Korisnici također imaju pravo prigovora na obradu osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga. U određenim slučajevima, HASS može dokazati da postoje neophodni legitimni interesi za obradu podataka koji imaju prednost pred osobnim pravima i slobodom korisnika.
 2. Zahtijevati ograničenje obrade osobnih podataka. Ovim zahtjevom korisnik može tražiti ograničenje obrade osobnih podataka u sljedećim slučajevima:
  1. Ukoliko korisnik traži da se utvrdi točnost podataka;
  2. Ukoliko je obrada podataka protivna propisima, ali korisnik ne želi da podaci budu izbrisani ili uklonjeni;
  3. Ukoliko korisnik želi da se podaci čuvaju i nakon prestanka potrebe za tim u svrhu uspostave, izvršenja ili obrane pravnih zahtjeva korisnika;
  4. Ukoliko je podnesen prigovor na obradu osobnih podataka, a HASS je u postupku utvrđenja postoji li neophodan legitimni interes za obradu.
 3. Zahtijevati prijenos osobnih podataka trećoj strani. HASS će po takvom zahtjevu korisniku ili trećoj strani koju korisnik odabere, dostaviti osobne podatke u strukturiranom, strojno čitljivom i uobičajenom formatu. Korisnik se može koristiti ovim pravom isključivo u slučajevima strojno prikupljenih podataka za koje je korisnik dao suglasnost ili koji su prikupljeni za potrebu izvršenja ugovornih obveza.
 4. Povući suglasnost u bilo koje vrijeme, a u slučajevima kada HASS prikuplja i obrađuje osobne podatke temeljem suglasnosti korisnika. Povlačenje suglasnosti neće utjecati na zakonitost i valjanost obrade podataka učinjene prije povlačenja suglasnosti. U slučaju povlačenja suglasnosti, HASS može biti spriječen u pružanju usluga ili sadržaja korisniku. U slučaju da bi povlačenje suglasnost dovelo do sprječavanja pružanja usluga ili sadržaja, HASS će obavijestiti korisnika o toj činjenici u trenutku povlačenja suglasnosti.
 1. Postavke komunikacije i pravo na izuzeće

U slučaju primanja newsletter-a ili drugog oblika masovne komunikacije, korisnik ima pravo izuzeti se sa popisa korisnika kojima se isti dostavljaju korištenjem poveznice sadržane u poruci ili putem postavki korisničkog računa. Takvim postupkom, korisnik se izuzima sa specifičnog popisa kojim se određen oblik masovne komunikacije rukovodi. U slučaju da korisnik želi biti u potpunosti izuzet sa svih popisa, može se obratiti službeniku za zaštitu podataka.

Korisnici se ne mogu izuzeti od dostave ključnih tehničkih i pravnih informacija vezanih uz Sustav Unisport.

HASS pridržava pravo čuvati manju količinu osobnih podataka u slučaju korištenja prava na izuzeće u cilju sprječavanja buduće komunikacije.

 1. Tehnologije kolačića i reklamne tehnologije

U slučaju da se korisnik koristi pravom predviđenim u glavi „Politika kolačića“, korisnik može i dalje biti izložen reklamnim sadržajima, no takvi sadržaji neće biti personalizirani.

 1. IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti može biti povremeno mijenjana radi pridržavanja važećih propisa, dobre prakse ili promjene u praksi HASS-a u svezi sa postupanjem s osobnim podacima. U slučaju takve promjene, HASS će obavijest učiniti vidljivom svim korisnicima kao obavijest u Sustavu Unisport. Datum posljednje izmjene Politike privatnosti biti će prikazan u sklopu Politike privatnosti. U slučaju da korisnik ne želi dati pristanak na izmijenjene odredbe Politike privatnosti, korisnik ima pravo prestati koristiti Sustav Unisport.

Predlaže se korisnicima da redovito pregledavaju ovu Politiku privatnosti za sve izmjene i dopune.

 

Bottom Image